ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ https://irsrbg.org Сдружение с нестопанска цел Tue, 12 Jun 2018 08:09:22 +0000 bg-BG hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.6.5 Екипът на ИРСР взе участие в мобилност за младежки работници във Великобритания https://irsrbg.org/2018/06/12/%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%b2%d0%b7%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/ https://irsrbg.org/2018/06/12/%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%b2%d0%b7%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/#respond Tue, 12 Jun 2018 08:09:22 +0000 http://irsrbg.org/?p=157 Екипът на СНЦ „Инициатива за развитие на селските райони“ взе участие в международния проект „Accessible peer interaction with disabled youth“, финансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“.

Председателят на сдружението Нели Македонска – Цветкова и проектният координатор Ясен Цветков бяха включени в мобилност за обмяна на добри практики при работата с млади хора с различни увреждания. Мобилността се проведе в град Милтън Кийнс, Великобритания през периода 05 – 07.06.2018г. Екипът взе участие в дейности по посещения на различни неправителствени организации, работещи с хора с увреждания – градска ферма, дом за възрастни с увреждания. Организирана беше среща с представители на сдружение на пострадалите от инсулт, които разказаха за своите проблеми, предизвикателства и начините за справяне с последиците от инсулта. Проведени бяха четири лекционни курса, касаещи:

 • Начини за общуване с хора с трайни физически увреждания
 • Начини за общуване с незрящи хора
 • Начини за общуване с хора с интелектуални затруднения
 • Организиране на кампании, насочени към хората с увреждания

Водеща организация по проекта е Национална асоциация на работещите с хора с увреждания, България, с която ИРСР си партнира успешно през последните години. Другите партньорски организации са Phoenix KM, Белгия, Vienna Assiciation of Education Volunteers, Австрия и David Banes Access and Inclusion Services, Великобритания.

 

Българската група, част от мобилността
Градска ферма

]]>
https://irsrbg.org/2018/06/12/%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%b2%d0%b7%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/feed/ 0
Проект „We are all equal“ https://irsrbg.org/2018/04/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-we-are-all-equal-2/ https://irsrbg.org/2018/04/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-we-are-all-equal-2/#respond Fri, 06 Apr 2018 12:25:06 +0000 http://irsrbg.org/?p=152

Проект „We are all equal“ се финансира от програма Еразъм+, ключова дейност 1 „Мобилност на граждани“, сектор „Младеж“. Координатор на проекта са организация Sicily Plus, Италия, а проектът се изпълнява в партньорство със следните организации:

 1. Pin Malaga, Spain
 2. Unique projects, Lithuania
 3. Ege Ekoturizm Dernegi, Turkey
 4. Inititatove for develeopment of rural areas, Bulgaria
 5. NEOI ELLADOS SE EYROPAIKI DRASI, Greecе

Проектът цели активното включване на младежи от тези страни, които да се запознаят с проблемите на хората с увреждания и съвместно да спомогнат за тяхното разрешаване. Дейностите по проекта се основават на неформалните методи на работа, групови дискусии, ролеви игри и симулации, панелни игри, интеркултурни вечери и др., с оглед постигането на междукултурен диалог и повишаване компетенциите на участниците. От България, ИРСР включи 7 участници:

 1. Маргарита Тонева – лидер на групата
 2. Ивелина Михалева
 3. Димитър Дачкинов
 4. Елена Колева
 5. Глория Велинова
 6. Иво Пасарев
 7. Йоанна Белева

Дейностите по програмата са насочени към преодоляване на стереотипите и насърчаване на толерантността сред участниците по отношение на хората с увреждания чрез съвместната им работа с представители на тази група. Също така, самостоятелната работа по проекти за социално включване е изключително полезна за усъвършенстването и/или придобиването на нови знания и умения у всеки един от участниците. В заключение, можем до обобщим, че младежките проекти са основата за съхраняване на европейските ценности.

]]>
https://irsrbg.org/2018/04/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-we-are-all-equal-2/feed/ 0
Проект „We are all equal“ https://irsrbg.org/2018/04/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-we-are-all-equal/ https://irsrbg.org/2018/04/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-we-are-all-equal/#respond Fri, 06 Apr 2018 12:02:13 +0000 http://irsrbg.org/?p=140 Участниците по проект „We are all equal“ се завърнаха в България.

Проектът бе реализиран в периода 20 – 28.03.2018 г.  като участие в него взеха 7 български младежи. Ето какво сподели  един от участниците в проекта – Ивелина Михалева:

„Първоначално активностите бяха насочени към представяне на участниците. Разнообразни игри спомогнаха да се опознаем изключително бързо. Презентациите по темата на проекта бяха базирани на отворени дискусии и минимална теоретична част. Всеки отбор трябваше да представи какви трудности и възможности срещат хората с увреждания на територията на тяхната страна. В средата на обмена смесени отбори от различни националности имаха задача да измислят игра, адаптирана към хора с някакъв тип увреждане. Създадените от нас игри след това бяха разиграни заедно с хора от малцинствени групи. Една от финалните активности беше да се

проведат интервюта с местни жители от Заферана Етнеа, където оценявахме тяхната готовност да помогнат на човек с увреждане, и цялостното им виждане за това какви трудности тези хора срещат в града им. Бяхме запознати и с това какво е Еразъм+ и какви възможности ни отваря програмата. Проведохме и активност със създаването на собствен проект. Друга интересна дейност, свързана с културния обмен, беше задачата всяка нация да представи стереотипи и предразсъдъци, характерни за друга държава. Също така всяка вечер беше обвързана с културата на една от страните, където всички участници имаха възможността да покажат характерни традиции и кухня. Проведе се и еднодневна екскурзия до вулкана Етна и най-близкия град Катания, където имахме възможността да усетим италианския дух в още по-голяма дълбочина.

 

Преживяване то беше невероятно и с огромно удоволствие бих се включила отново в подобна дейност“

]]>
https://irsrbg.org/2018/04/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-we-are-all-equal/feed/ 0
Проект „Всички сме равни“/ Project „We are all equal“ https://irsrbg.org/2017/12/29/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-project-we-are-all-equal/ https://irsrbg.org/2017/12/29/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-project-we-are-all-equal/#respond Fri, 29 Dec 2017 09:51:39 +0000 http://irsrbg.org/?p=128 СНЦ „Инициатива за развитие на селските райони“ е партньор по проект „We are all equal“, финансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 „Мобилност“. 

По време на проекта ще се реализира младежки обмен в град Дзаферана Етнеа, Сицилия, Италия през периода 20 – 28.03.2018г. В него ще вземат участие 7 младежи от България на възраст 18 – 30 години. Участващи страни в проекта са Италия, България, Турция, Литва, Испания и Гърция. Водещ партньор по проекта е организация „Sicily plus Italy“, Италия.

Чрез обмена, участващите организации ще се стремят да покажат как чрез практикуването на спорт може да се подобри качеството на живот на хората с увреждания, като същевременно позволи на група млади хора да се възползват от възможността да участват в проект с европейско измерение, където могат да се срещат с други хора, култури, държави, кухня и история в мултикултурна и приятелска атмосфера; и където, благодарение на знанията, придобити по време на обмена, те могат да говорят и да мислят критично по въпросите за равенството.

За целта ще бъдат организирани семинари, дейности, лекции, дебати, културни игри и ice-breaking сесии, презентации, симулационни игри, срещи, развлечения, изложби, групова динамика, културни традиции и т.н.

]]>
https://irsrbg.org/2017/12/29/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-project-we-are-all-equal/feed/ 0
Проект „Студентски практики“ https://irsrbg.org/2016/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/ https://irsrbg.org/2016/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/#respond Fri, 25 Mar 2016 10:18:08 +0000 http://project53.bonjour-bg.com/?p=46 По проект „Студентски практики“, финансиран по ОП „Развитие на    човешките ресурси“, се предостави възможност за стаж и придобиване на практически знания и умения в реална работна среда за период от 240 часа чрез наемане на  10 броя студенти от различни Висши учебни заведения на следните длъжности:

 • Експерт „Европейски проекти“ – четирима човека;
 • Експерт „Младежки дейности“ – трима човека;
 • „Финансово-счетоводна дейност“ – един човек;
 • Експерт „Организация обучения“ – двама човека.

Партньори: Университет за национално и световно стопанство, Софийски университет „Свети Климент Охридски“ и Тракийски университет.

]]>
https://irsrbg.org/2016/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/feed/ 0
Проект „Социално включване на правонарушители чрез иновативни модели на социални предприятия” https://irsrbg.org/2016/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%bd/ https://irsrbg.org/2016/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%bd/#respond Fri, 25 Mar 2016 10:16:56 +0000 http://project53.bonjour-bg.com/?p=44 Сдружение „Инициатива за развитие на селските райони” бе партньор по проекта „Социално включване на правонарушители чрез иновативни модели на социални предприятия”. Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез използване на германския опит в развитието на иновативни модели на социални предприятия за   правонарушители.

Специфичните цели на проекта:
– Да се проучат в Германия и да се тестват и експериментират в България конкретни модели на иновативни социални предприятия за правонарушители;
– Да се разпространи и обмени информация и опит в социалното предприемачество при реинтеграцията на правонарушители.

]]>
https://irsrbg.org/2016/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%bd/feed/ 0
„Предоставяне информация, чрез провеждане на семинари за икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ос 3″ https://irsrbg.org/2016/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5/ https://irsrbg.org/2016/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5/#respond Fri, 25 Mar 2016 10:16:17 +0000 http://project53.bonjour-bg.com/?p=42 Проект „Предоставяне информация, чрез провеждане на семинари за икономическите субекти, които работят в  областите обхванати от ос 3″, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 цели повишаване на информираността на икономическите субекти от територията на МИГ Гълъбово 2011, работещи в обхвата на ос 3, което включва провеждане на 12 броя информационни семинари на следните теми: Бизнес планирание; Развитие на предприемаческата инциатива; Мениджмънт на малка фирма; Планиране и управление на проекти; Лидерски умения; Решаване на конфликти; Развиване на дейности, създаващи доходи извън земеделския сектор за стопанството и за населението от селските райони; Възможности за подкрепа и развитие на микро-предприятия в селските райони; Подкрепа за насърчаване на туристическите дейности в селските райони; Възможности за развитие на основните услуги за икономиката и селското население; Възможности за подкрепа обновяването и развитието на селата; Съхраняване и опазване на природното и културното наследство в селата. Резултатите от проекта са повишване на информираността на икономическите субекти от територията на МИГ Гълобово 2011, работещи в обхвата на ос 3 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 и насърчаване разработването на проектни предложения по същата.

]]>
https://irsrbg.org/2016/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5/feed/ 0