Екипът на ИРСР взе участие в мобилност за младежки работници във Великобритания

Екипът на СНЦ "Инициатива за развитие на селските райони" взе участие в международния проект "Accessible peer interaction with disabled youth", финансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 "Стратегически партньорства". Председателят на сдружението Нели Македонска - Цветкова и проектният координатор Ясен Цветков бяха включени в мобилност за обмяна на добри практики при работата с млади хора с различни увреждания. Мобилността се проведе в град Милтън Кийнс, Великобритания през периода 05 - 07.06.2018г. Екипът взе участие в дейности по посещения на различни неправителствени организации, работещи с хора с увреждания - градска ферма, дом за възрастни с увреждания. Организирана беше среща с представители на сдружение на пострадалите от инсулт, които разказаха за своите проблеми, предизвикателства и начините за справяне с последиците от инсулта. Проведени бяха четири лекционни курса, касаещи: Начини за общуване с хора с трайни физически увреждания Начини за общуване с незрящи хора Начини за общуване с хора с интелектуални затруднения Организиране на кампании, насочени към хората с увреждания Водеща организация по проекта е...
Read More

Проект „We are all equal“

Участниците по проект "We are all equal" се завърнаха в България. Проектът бе реализиран в периода 20 - 28.03.2018 г.  като участие в него взеха 7 български младежи. Ето какво сподели  един от участниците в проекта - Ивелина Михалева: "Първоначално активностите бяха насочени към представяне на участниците. Разнообразни игри спомогнаха да се опознаем изключително бързо. Презентациите по темата на проекта бяха базирани на отворени дискусии и минимална теоретична част. Всеки отбор трябваше да представи какви трудности и възможности срещат хората с увреждания на територията на тяхната страна. В средата на обмена смесени отбори от различни националности имаха задача да измислят игра, адаптирана към хора с някакъв тип увреждане. Създадените от нас игри след това бяха разиграни заедно с хора от малцинствени групи. Една от финалните активности беше да се проведат интервюта с местни жители от Заферана Етнеа, където оценявахме тяхната готовност да помогнат на човек с увреждане, и цялостното им виждане за това какви трудности тези хора срещат в града им. Бяхме запознати...
Read More

Проект „Всички сме равни“/ Project „We are all equal“

СНЦ "Инициатива за развитие на селските райони" е партньор по проект "We are all equal", финансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 "Мобилност".  По време на проекта ще се реализира младежки обмен в град Дзаферана Етнеа, Сицилия, Италия през периода 20 - 28.03.2018г. В него ще вземат участие 7 младежи от България на възраст 18 - 30 години. Участващи страни в проекта са Италия, България, Турция, Литва, Испания и Гърция. Водещ партньор по проекта е организация "Sicily plus Italy", Италия. Чрез обмена, участващите организации ще се стремят да покажат как чрез практикуването на спорт може да се подобри качеството на живот на хората с увреждания, като същевременно позволи на група млади хора да се възползват от възможността да участват в проект с европейско измерение, където могат да се срещат с други хора, култури, държави, кухня и история в мултикултурна и приятелска атмосфера; и където, благодарение на знанията, придобити по време на обмена, те могат да говорят и да мислят критично по въпросите...
Read More