Екипът на ИРСР взе участие в мобилност за младежки работници във Великобритания

Екипът на СНЦ "Инициатива за развитие на селските райони" взе участие в международния проект "Accessible peer interaction with disabled youth", финансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 "Стратегически партньорства". Председателят на сдружението Нели Македонска - Цветкова и проектният координатор Ясен Цветков бяха включени в мобилност за обмяна на добри практики при работата с млади хора с различни увреждания. Мобилността се проведе в град Милтън Кийнс, Великобритания през периода 05 - 07.06.2018г. Екипът взе участие в дейности по посещения на различни неправителствени организации, работещи с хора с увреждания - градска ферма, дом за възрастни с увреждания. Организирана беше среща с представители на сдружение на пострадалите от инсулт, които разказаха за своите проблеми, предизвикателства и начините за справяне с последиците от инсулта. Проведени бяха четири лекционни курса, касаещи: Начини за общуване с хора с трайни физически увреждания Начини за общуване с незрящи хора Начини за общуване с хора с интелектуални затруднения Организиране на кампании, насочени към хората с увреждания Водеща организация по проекта е...
Read More