Проект „We are all equal“ се финансира от програма Еразъм+, ключова дейност 1 „Мобилност на граждани“, сектор „Младеж“. Координатор на проекта са организация Sicily Plus, Италия, а проектът се изпълнява в партньорство със следните организации:

 1. Pin Malaga, Spain
 2. Unique projects, Lithuania
 3. Ege Ekoturizm Dernegi, Turkey
 4. Inititatove for develeopment of rural areas, Bulgaria
 5. NEOI ELLADOS SE EYROPAIKI DRASI, Greecе

Проектът цели активното включване на младежи от тези страни, които да се запознаят с проблемите на хората с увреждания и съвместно да спомогнат за тяхното разрешаване. Дейностите по проекта се основават на неформалните методи на работа, групови дискусии, ролеви игри и симулации, панелни игри, интеркултурни вечери и др., с оглед постигането на междукултурен диалог и повишаване компетенциите на участниците. От България, ИРСР включи 7 участници:

 1. Маргарита Тонева – лидер на групата
 2. Ивелина Михалева
 3. Димитър Дачкинов
 4. Елена Колева
 5. Глория Велинова
 6. Иво Пасарев
 7. Йоанна Белева

Дейностите по програмата са насочени към преодоляване на стереотипите и насърчаване на толерантността сред участниците по отношение на хората с увреждания чрез съвместната им работа с представители на тази група. Също така, самостоятелната работа по проекти за социално включване е изключително полезна за усъвършенстването и/или придобиването на нови знания и умения у всеки един от участниците. В заключение, можем до обобщим, че младежките проекти са основата за съхраняване на европейските ценности.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *