Проект „We are all equal“

Проект "We are all equal" се финансира от програма Еразъм+, ключова дейност 1 "Мобилност на граждани", сектор "Младеж". Координатор на проекта са организация Sicily Plus, Италия, а проектът се изпълнява в партньорство със следните организации: Pin Malaga, Spain Unique projects, Lithuania Ege Ekoturizm Dernegi, Turkey Inititatove for develeopment of rural areas, Bulgaria NEOI ELLADOS SE EYROPAIKI DRASI, Greecе Проектът цели активното включване на младежи от тези страни, които да се запознаят с проблемите на хората с увреждания и съвместно да спомогнат за тяхното разрешаване. Дейностите по проекта се основават на неформалните методи на работа, групови дискусии, ролеви игри и симулации, панелни игри, интеркултурни вечери и др., с оглед постигането на междукултурен диалог и повишаване компетенциите на участниците. От България, ИРСР включи 7 участници: Маргарита Тонева - лидер на групата Ивелина Михалева Димитър Дачкинов Елена Колева Глория Велинова Иво Пасарев Йоанна Белева Дейностите по програмата са насочени към преодоляване на стереотипите и насърчаване на толерантността сред участниците по отношение на хората с увреждания...
Read More

Проект „We are all equal“

Участниците по проект "We are all equal" се завърнаха в България. Проектът бе реализиран в периода 20 - 28.03.2018 г.  като участие в него взеха 7 български младежи. Ето какво сподели  един от участниците в проекта - Ивелина Михалева: "Първоначално активностите бяха насочени към представяне на участниците. Разнообразни игри спомогнаха да се опознаем изключително бързо. Презентациите по темата на проекта бяха базирани на отворени дискусии и минимална теоретична част. Всеки отбор трябваше да представи какви трудности и възможности срещат хората с увреждания на територията на тяхната страна. В средата на обмена смесени отбори от различни националности имаха задача да измислят игра, адаптирана към хора с някакъв тип увреждане. Създадените от нас игри след това бяха разиграни заедно с хора от малцинствени групи. Една от финалните активности беше да се проведат интервюта с местни жители от Заферана Етнеа, където оценявахме тяхната готовност да помогнат на човек с увреждане, и цялостното им виждане за това какви трудности тези хора срещат в града им. Бяхме запознати...
Read More