Проект „Всички сме равни“/ Project „We are all equal“

СНЦ "Инициатива за развитие на селските райони" е партньор по проект "We are all equal", финансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 "Мобилност".  По време на проекта ще се реализира младежки обмен в град Дзаферана Етнеа, Сицилия, Италия през периода 20 - 28.03.2018г. В него ще вземат участие 7 младежи от България на възраст 18 - 30 години. Участващи страни в проекта са Италия, България, Турция, Литва, Испания и Гърция. Водещ партньор по проекта е организация "Sicily plus Italy", Италия. Чрез обмена, участващите организации ще се стремят да покажат как чрез практикуването на спорт може да се подобри качеството на живот на хората с увреждания, като същевременно позволи на група млади хора да се възползват от възможността да участват в проект с европейско измерение, където могат да се срещат с други хора, култури, държави, кухня и история в мултикултурна и приятелска атмосфера; и където, благодарение на знанията, придобити по време на обмена, те могат да говорят и да мислят критично по въпросите...
Read More