Проект „Предоставяне информация, чрез провеждане на семинари за икономическите субекти, които работят в  областите обхванати от ос 3″, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 цели повишаване на информираността на икономическите субекти от територията на МИГ Гълъбово 2011, работещи в обхвата на ос 3, което включва провеждане на 12 броя информационни семинари на следните теми: Бизнес планирание; Развитие на предприемаческата инциатива; Мениджмънт на малка фирма; Планиране и управление на проекти; Лидерски умения; Решаване на конфликти; Развиване на дейности, създаващи доходи извън земеделския сектор за стопанството и за населението от селските райони; Възможности за подкрепа и развитие на микро-предприятия в селските райони; Подкрепа за насърчаване на туристическите дейности в селските райони; Възможности за развитие на основните услуги за икономиката и селското население; Възможности за подкрепа обновяването и развитието на селата; Съхраняване и опазване на природното и културното наследство в селата. Резултатите от проекта са повишване на информираността на икономическите субекти от територията на МИГ Гълобово 2011, работещи в обхвата на ос 3 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 и насърчаване разработването на проектни предложения по същата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *