СНЦ „Инициатива за развитие на селските райони”

Седалище: България, Стрелча, ул. Есентуки № 9

Телефон: +359884884575

e-mail: irsr@abv.bg